Sinpaş GYO’nun otel projesine karşı açılan dava reddedildi: Otel ‘hukuka’ aykırı değilmiş!

Muğla Marmaris’teki en güzel koylardan ve Milli Park olan bölgede Sinpaş GYO’nun otel projesi devam ediyor. Kızılbük Koyu’nu kapsayan ve denize sıfr toplam 310 dönümlük arazide süren çalışmalara karşı daha önce birçok dava açıldı.

Projeye verilen onaylar mahkeme tarafından iptal edildi. Bu kararın ardından şirket projeye ilişkin Mart 2023’te tekrardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ‘ÇED olumlu’ kararı aldı. Yaşam savunucuları ve yurttaşlar hukuki olarak birçok süreç başlattı.

“HUKUKA AYKIRILIK YOK”

Marmaris Kent Konseyi tarafından açılan ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası’nın da müdahil olduğu iptal davasında karar çıktı.

Projenin hukuka aykırı olduğu, milli park içerisinde kaldığı, imar planlarına ayıkırı olduğu ve deniz kaplumbağasıyla Akdeniz fokunun geçiş güzergahında olduğu belirtilmesine karşın Muğla 2. İdare Mahkemesi, “Hukuka aykırılık yoktur” dedi. Mahkeme, yapılması planlanan projenin çevreye olası etkilerinin irdelendiği ve yürürlükteki mevzuata göre bir eksiklik olmadığı, ÇED raporunun yeterli ve uygun olduğu, yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırıldığını dile getirdi. Temyiz yolu açık bırakıldı.

“BAŞKA DAVANIN BİLİRKİŞİ RAPORU KULLANILDI”

Kararın ardından Marmaris Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada bu tutumun yapanın yanına kar sağladığı dile getirildi.

Konseyin açıklamasında, “Projeye ilişkin açılmış dört dava bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava dosyasındaki bilirkişi davacının alehine bir rapor sunmuştu. Açılmış dört davada birleştirme kararı olmamasına karşın mahkeme bu davanın bilirkişi raporu, esas alınarak bizim davanın reddine karar verdi” denildi. Açıklamada, “Yüzlerce bilirkişi varken nedense bu türden davalarda, davacıların aleyhine raporlar sunan hemen hemen aynı bilirkişilerin kullanılması da adalete olan güven duygusunun kaybolmasına katmerli olarak katkı sağlamaktır. İtirazlarımızı ve mücadelemizi sürdürüyoruz ve biliyoruz ki sonunda biz haklı çıkacağız. Halkın olan halkta kalıncaya, yasalar herkese eşit uygulanıncaya kadar hak arama mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx