Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıklandı

Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı. 2021 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 20,3 oranında artışla 307,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 17,6 oranında azalışla 527,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -384,9 milyar ABD doları iken 2021 Kasım sonunda -220,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıklandı #1 Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 34,6 oranında artışla 125,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,7 oranında artışla 122,1 milyar ABD doları seviyesine geldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14,4 oranında artışla 47,9 milyar ABD doları oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 47,5 oranında azalışla 120,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında azalışla 99,0 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,8 oranında azalışla 19,6 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 39,2 oranında azalışla 4,0 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,5 azalışla 45,9 milyar ABD doları seviyesinde yaşandı. Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıklandı #2 Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 308,3 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para (YP) mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,7 oranında artarak 34,6 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 32,4 oranında azalarak 10,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,3 oranında azalarak 67,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 oranında azalarak 96,4 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıklandı #3 Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve üç aylık olarak (gösterge niteliğinde aylık) yayınlanan istatistiki bir tablodur. Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.