Gençlik ve Spor Bakanlığı paklık vazifelisi alımı sona eriyor! Maaşlar ve takım dağılım tablosu…

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 kişilik işçi alımı yapacağını duyurdu. Müracaat yapacak adayların en az ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. İstihdam kaideleri ortasında bayan ve erkek bireylerin müracaat yapabileceği belirtilmiştir.

GSB GENEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak.

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

 • Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

 • 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

 • Özel kanun yahut öteki mevzuatta yer alan koşulları taşımak.

 • Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

 • Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

 • Görevini devamlı yapmaya pürüz hastalığı bulunmamak.

 • Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya mahzur durumu bulunmamak.

 • Başvurduğu takımın bulunduğu vilayet sonlarında ikamet etmek.

 • Başvuru yaptığı takım için aranan cinsiyet kaidesini taşımak.

 • Eski hükümlü daima emekçi durumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski

 • Hükümlü yahut Terörle Uğraşta Malul Sayılmayacak Biçimde Yaralananların Emekçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı halde eski hükümlü olmak,

 • Engelli daima personel durumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı halde engelli olmak.

GSB ÖZEL MÜRACAAT KURALLARI NELER?

Temizlik Vazifelisi meslek kolu için; 

En az ortaöğretim (lise ve dengi) tahsil seviyesine sahip olmak.

Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi (12 Ağustos 2022) prestijiyle aranan koşullara haiz olması gerekmektedir.

Adayların müracaatlarının, müracaat yaptığı konum ve meslek koluna uygun olması gerekmektedir. 

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Son vakitlerde açıklanan yeni artırımlarla birlikte bir çok meslek kümesine artırım yapıldı. Bunlar içerisinde en çok Merak edilenlerden birisi de Paklık Vazifelisi maaşları oldu.

Geçtiğimiz yıla nazaran maaşlarda %41,69 oranında artırım yapılması ile birlikte kamuda hizmet veren ve 5 bin TL civarında olan paklık vazifelisi maaşları 2022 temmuz ayı ile birlikte 8.500 TL civarında oldu. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilecektir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 sınırı üzerinden de müracaatlar yapılabilecektir.

İLANIN TAMAMI VE TABLOYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.