Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İBB engellenmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Marmara Denizi ÖÇK bölgesi ilan edildikten sonra bu alan içerisinde Bakanlık yazısıyla İBB’nin yetkileri ile sınırlandırıldı’ savlarının gerçek dışı olduğu vurgulanarak, şu sözlere yer verildi:

“Marmara’yı geleceğe taşıyanlara haksızlık, vicdansızlık”

“Bir gazetede yer alan ‘Müsilaj mazeret, engelleme şahane’ şeklinde çıkan yalan, asılsız, mesnetsiz bir yazı nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun yanlışsız bilgilendirilmesine gereksinim duyulmuştur. Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununu kısa müddette çözdük, Marmara Denizi’mizi Özel Etraf Müdafaa Bölgesi ilan ettik. ÖÇK Bölgesi ilanının akabinde deniz kirliliğine sebep olan atık kaynakları daha sıkı denetlenmiştir. Bu sayede Marmara Denizi’nde kirlilik azalmış, o denli ki canlı cinsleri tekrar artmaya başlamıştır. Hal böyleyken kelam konusu yazıda argüman edilen, ‘Asıl gaye müsilaj mazeret, engellemek şahane’ ifadeleri bir seferberlik ruhuyla Marmara Denizi’ni geleceğe taşıyanlara karşı en hafif tabirle haksızlıktır, vicdansızlıktır. ÖÇK Bölgeleri; Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlandıktan sonra etraf müdafaanın siyasallaştığını söylemek ise akılla kavranamayacak bir tezdir. İstanbul’da yalnızca Adalar ilçesinin tamamı ÖÇK Bölgesi ilan edilen alan içerisinde kalmaktadır. Bu ilçe dışında ÖÇK hududu, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafını kapsamaktadır. Münasebetiyle ÖÇK Bölgesi ilanından evvel plan onaylama yetkisi tekrar Bakanlığımızdaydı. Hakikaten İstanbul’da Adalar ilçesi dışında rastgele bir alanın planları durdurulmamıştır. İBB tarafından Kültür Varlıklarını Muhafaza Heyeti kararı alınarak Bakanlığımıza gönderildikten sonra onay süreci yapılacaktır. ÖÇK Bölgelerinde her bir karar, bilim insanlarının pahalı katkılarıyla ve ortak akılla alınmaktadır. Bunun yanı sıra sit alanlarında Tabiat Varlıklarını Müdafaa Kurulu ve Kültür Varlıklarını Müdafaa Konseyi kararlarıyla süreçler şeffaf bir halde yürütülmektedir” denildi.

“Hastalıklı bir niyetin ürünü”

DHA’nın aktardığına nazaran; yapılan açıklamanın devamı şöyle:

“Bunların yanında yazıda argüman edilen, ‘Marmara Denizi ÖÇK Bölgesi ilan edildikten sonra bu alan içerisinde Bakanlık yazısıyla İBB’nin yetkileri ile sınırlandırıldı’ tabiri büsbütün gerçek dışıdır. İddianın bilakis Bakanlığımızın İBB’ye bu bahiste ilettiği hiçbir yazı bulunmamaktadır. Avcılar ilçesinde kelam konusu lunaparkın yıkımı için Bakanlığımıza hiçbir bilgi ve evrak iletilmemiştir. Hasebiyle Bakanlığımızın kıymetlendirme yapmadığı hususu yanlış bir sözdür. Üsküdar Kıyı Yolu Projesi imar planı olmadan Tabiat Varlıklarını Muhafaza Kurulumuza iletilmiş olup, kurulumuz tarafından imar planlarının hazırlanarak iletilmesi istenmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızda bekleyen bir proje yoktur. Tarabya’da ÖÇK Bölgesi içerisinde kalan bir yolda meydana gelen çökmenin onarılması için Bakanlığımıza iletilen rastgele bir teklif de bulunmamaktadır. Öte yandan Marmara Denizi’nin ÖÇK Bölgesi ilan edilmesinden sonra İBB’nin ve CHP belediyelerinin engellendiğini söylemek her zamanki üzere hastalıklı bir fikrin eseridir. Sorumlu bir basın mensubunun yahut medya kuruluşunun, hiç elbet ki sorması gereken asıl soru şudur:

Milletin hayrına, milletin faydasına hangi adım atılmak istenmiştir ve buna pürüz olunmuştur? Bugüne kadar her seferinde engelleniyoruz bahanesinin ardına sığınanlar şunu bilmelidir ki eser üretmek yerine mazeret üreten bu siyasetin kazanımı yoktur. Marmara’ya kıyısı olan belediyelerin yalnızca CHP belediyeleri olduğu niyeti sadece bilgisizlikle açıklanamaz. Bu durum, birebir vakitte ‘engelleniyoruz’ siyasetinin altyapısını oluşturmaya yönelik bir algı ve sipariş haber çalışması olduğunu da göstermektedir. Yönettikleri vilayet ve ilçe belediyelerinde hizmet üretememeyi, vizyonsuzluğu, etraf kirliliğini makus bir talihe dönüştürenlere rağmen eser üretmeye; İstanbul’umuza, Marmara Denizi’mize, 39 ilçemize hizmet etmeye; tabiatımızı, akarsularımızı, denizlerimizi, göllerimizi, tüm doğal zenginliklerimizi muhafazaya ve yaşatmaya azimle, kararlılıkla devam edeceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.